Zapraszamy do przeczytania recenzji z udziału w konferencji NOBS oraz warsztatów z testerskiego myślenia, której autorem jest Igor – Tester – kontraktor w Play, jeden z uczestników eventu NOBS.

Konferencja- dzień I-szy
Doświadczeni prelegenci poruszyli na konferencji takie tematy jak: - Agile Test Plan - czyli jak znaleźć złoty środek przy planowaniu testów w firmie - Projektowanie TCków - definicja, przykłady dobrych i złych praktyk.

"Każdy/Nie każdy może być testerem" - zbiór anegdot przedstawiających, że diabeł tkwi w szczegółach i nie każdy przypadek testera powinno się generalizować.

"Szamani"i "Skrybowie" testowania czyli "u nas w firmie robi się tak, bo tak. Dlaczego? Nikt nie wie"

"How to fail - Root Cause analysis" czyli co jest źródłową przyczyną problemów w branży testerskiej .

"Teledildonics"- od śmiesznego testowania sekszabawek do poważnych problemów bezpieczeństwa przekładających się na manipulację dowolnym urządzeniem z internetem.

Prelegenci dzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami na w.w. tematy w swoim zakresie, jednocześnie naświetlając zarówno młodym jak i doświadczonym testerom złe praktyki testerskie, których powinno się unikać, jak i wskazywanie dobrych szlaków, przypominając, że nie warto ponownie wymyślać jak działa koło. Konferencja umożliwiała słuchaczom także przejść do aktywnej debaty, która zaprzęgała szare komórki wszystkich obecnych do weryfikacji poprawności przedstawionych faktów i ewentualnego zgłoszenia “bullshitu” przy pomocy zamieszczonego detektora (przycisku). Skłaniało to obydwie strony do ostrożnego i prawidłowego formułowania swoich wypowiedzi, w celu uniknięcia “lania wody” i zaangażowania wszystkich obecnych do przedstawienia informacji o największej wartości merytorycznej.

Warsztaty Thinking Driven Testing- dzień II-gi

Warsztaty były podzielone na 3 części: “Podstawy testowania”, “Testowanie oparte na myśleniu” oraz “Myślenie twórcze - model TQED”. Agendą podstaw testowania było przedstawienie ogólnych założeń na temat branży testerskiej począwszy od określenia trudności stawianych w projektach przed każdym ambitnym testerem QA. Na prezentacji przedstawiono m.in atrybuty dobrego testera, główny cel testowania, stawiania hipotez testerskich w kontekście rozwiązywanych problemów i określaniu reguł potwierdzających lub obalających te założenia. W części dotyczącej testowania opartego na myśleniu przedstawione zostały m.in klasyczne problemy dotyczące przypadków i sytuacji testowych, ale z interesującym twistem nieklasycznego wykorzystania umysłu testera jako najważniejszego narzędzia, obok standardowych aksjomatów i metodyk dotyczących standardowych procesów testowych.

Sprawdzane były umiejętności specyficzne obszary myślenia każdego z uczestników, m.in myślenie krytyczne, logiczne, analityczne, kreatywne i nawet abstrakcyjne. Myślenie twórcze skupiło się na prezentacji i wykorzystaniu TQED, którego głównym założeniem było dostarczenie testerom nowatorskiego uniwersalnego modelu designu przypadków testowych. Polega on na dostrzeżeniu, że także i w branży testerskiej problemy można potraktować modułowo i za pomocą zaledwie kilku komponentów (i ich elastycznego łączenia ze sobą) jesteśmy w stanie rozbić nawet najcięższe zadanie na proste czynniki, takie jak: czas, ilość, zdarzenie i dane. Prowadzący warsztaty profesjonalnie przekazywali wszystkie wyżej wymienione informacje jednocześnie angażując słuchaczy do aktywnych debat, umożliwiając przez to kształcenie się nowych strategii na rozwiązywanie problemów, bazując na różnorodnych doświadczeniach uczestników. Przez to zajęcia były bardzo angażujące umysłowo i nie było mowy o nudzie.. 🙂