Motyw przewodni

Każdy rok przynosi nowe trendy i powoduje, że ciągłe poszukiwanie wiedzy i umiejętności nabiera zupełnie innych kształtów. W tym roku, podczas pierwszej edycji konferencji No BS about testing, przyświeca nam motyw przewodni „Thinking-Driven Testing".

Thinking-Driven Testing

Włącz myślenie.

Podczas konferencji „No BS about... testing. Thinking-Driven Testing” chcemy zachęcać i inspirować do rozwijania w sobie umiejętności myślenia.

Jest to kluczowa kompetencja umożliwiająca tworzenie efektywnych testów, które pomogą w rozwiązaniu większości problemów w testowanych aplikacjach, grach czy urządzeniach, niezależnie od technologii, rodzaju testów czy środowiska pracy.

Myślenie to przede wszystkim umiejętność zadania sobie kluczowego pytania „W jakim celu coś robimy?”.

Nie ma powtarzalności procesów, dlatego do każdego zadania trzeba dostosować odpowiednie narzędzia i metody.
Jak zdefiniować metodykę, żeby działała? Czy zawsze trzeba wracać do pojęć?
Chcielibyśmy, żeby te i wiele innych pytań zadawali sobie testerzy na początku każdego projektu.

Myślenie to również weryfikacja efektów podejmowanych działań. Dzięki temu możemy monitorować przebieg procesu i uczyć się na popełnionych błędach, stale rozwijając swoje kompetencje.

Thinking-Driven Testing, podejście opracowane przez Adama Romana, to alternatywa dla obowiązujących obecnie na rynku podejść i kursów, takich jak ISTQB.

Proponujemy inny punkt widzenia na proces projektowania i automatyzacji testów. Stawiamy na piedestale techniki mające na celu rozwinięcie testerskiej kreatywności w tworzeniu mocnych i efektywnych testów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.thinkingdriventesting.com gdzie znajdziecie więcej szczegółowych informacji o metodyce Thinking-Driven Testing i modelu TQED.