adam_roman2

Adam Roman

Autor podejścia Thinking-Driven Testingmodelu TQED. Naukowiec ze zdecydowanie praktycznym zacięciem, „ortodoksyjny wyznawca” myślenia i zdrowego rozsądku. 

Doktor habilitowany nauk technicznych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, gdzie od wielu lat prowadzi badania oraz wykłady i seminaria z zakresu testowania i jakości oprogramowania. 

Uznany mówca i trener na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach testerskich (EuroStar, TestWell, Testing Cup, KraQA, WarszawQA i in.)

Autor monografii: „Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” (PWN, 2015), „Thinking-Driven Testing” (Springer, 2018) oraz "A Study Guide to the ISTQB Foundation 2018 Syllabus”.

Jest twórcą i recenzentem pytań egzaminacyjnych ISTQB (AL-TA, AL-TAE) oraz sylabusów i słowników pojęć (Foundation Level 2018, Model-based testing, Performance testing i in.). Jest certyfikowanym testerem (ISTQB Full Advanced Level) oraz inżynierem jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer).

Polecane prelekcje

Polecane książki

ksiazka_thinking_driven_testing

"Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control"

Adam Roman

ksiazka_sylabus

"A Study Guide to the ISTQB® Foundation Level 2018 Syllabus"

Adam Roman

ksiazka_testowanie_jakosc_oprogramowania

"Testowanie i jakość oprogramowania"

Adam Roman