tdomanski

Tomasz Domański

Dawno temu planował zostać prawnikiem. Coś poszło nie tak. Zamiast studiów prawniczych, wyszła Informatyka i Ekonometria. Przygodę z IT zaczynał od komputerów 8-bitowych, Amigi, finalnie lądując na architekturze typu IBM PC.

Od 1994 aktywny zawodowo w IT. Szkoleniowiec w Malborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Ciekawe czasy DOSa, Norton Commandera, edytora TAG i komputerów, którym wystarczał 1 MB RAM.

Informatyk odpowiedzialny za wszystko, co kojarzone z IT w Gdańskim Stowarzyszeniu Samopomocy „Krąg”. Programista, bazodanowiec, helpdesk, serwisant, webmaster i pewnie wiele innych.

Chwilę później znacznie węższa specjalizacja- informatyk do spraw wdrożeń i szkoleń w Gdańskiej Izbie Skarbowej. Wdrażał ciekawe systemy, tworzył skrypty szkoleniowe dla Ministerstwa Finansów, szkolił niezliczone rzesze pracowników urzędów skarbowych. Tam też po raz pierwszy zetknął się z pojęciem zapewniania jakości oprogramowania, testując systemy wytwarzane przez tamtejszy Developement. Od tej pory zapewnianie jakości weszło mu w krew.

W 2001 jako członek działu QA w Polkomtelu rozwijał swoje umiejętności w zakresie testów manualnych, automatycznych oraz wydajnościowych. Testował głównie skomplikowane systemy wspomagające pracę sieci GSM oraz systemy billingowe. Jego konikiem stały się testy wydajnościowe. Finalnie zajął się koordynacją testów technicznych.

Od 2013 stał na czele własnego zespołu testów w Envelo, mając swój udział we wdrażaniu usług cyfrowych dla Poczty Polskiej.

W 2016 zmienił barwy na Rivet Group, gdzie jest liderem obszaru QA. Realizuje projekty związane z transformacją procesów IT, środowiskami testowymi, danymi testowymi, automatyzacją testów, automatyzacją procesów oraz jest Product Ownerem Pluginu JIRA QA Craft. Mimo bycia rasowym testerem, z przyjemnością staje na początku łańcucha wytwarzania oprogramowania, wymyślając i realizując nowe rozwiązania.

Wykładowca w Policealnym Studium Informatycznym przy Centrum Szkoleniowym w Malborku.