Katarzyna Morawska

Kierownik testów, od ponad 10 lat w branży IT.

Bezpośrednia, preferująca otwartą i szczerą komunikację. Jako, że lubi aktywnie spędzać czas, brała już udział w konferencjach jako prelegent, organizator, host oraz jako członkini komisji programowych.

Będąc kierownikiem testów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, nabyła doświadczenie w złożonych, międzynarodowych projektach, zarzadzając testami po stronie IT i po stronie użytkowników aplikacji. Obecnie kieruje testami w startupie działającym w branży medycznej.


Pozostały czas dzieli między swoje dwa konie, pomoc dla osób w kryzysie bezdomności oraz podziwianie przyrody.