lukasz-szostek

Łukasz Szóstek

Po zdobyciu dyplomów dwóch politechnik i 15 latach pracy na styku technologii z niemożliwością przestał być profesjonalnym technokratą, bo doszedł do wniosku, że wszystkie, z bardzo rzadkimi wyjątkami, nasze "problemy techniczne" są tak naprawdę wyzwaniami ludzkimi. Po następnych dwóch latach wpadł na pierwsze, najważniejsze i najtrudniejsze do znalezienia odpowiedzi pytanie w kontekście profesjonalnym: "Co, tak naprawdę, powinniśmy robić?". Od tego czasu szuka coraz lepszych sposobów dochodzenia do odpowiedzi na nie. Wielbiciel dbania o jakość i przeciwnik każdego wyznawcy narzędzia mającego być panaceum na wszystkie bolączki świata. W tym testowania 🙂